Sarcastic Retard

ABOUT
Yes you don't know me. Let's keep it that way.

ASK ME ANYTHING

SEARCH

Happy birthday TL Tin @kjang917

Happy birthday TL Tin @kjang917

Nganong lisud man kaayo ka pangitaon sa mga tindahan?

Nganong lisud man kaayo ka pangitaon sa mga tindahan?

Looking for some good reads.

Looking for some good reads.

Zaheer #EnterTheVoid #GuruLaghima

Zaheer #EnterTheVoid #GuruLaghima